وظایف کارشناس رسمی دادگستری دماوند در حوزه راه و ساختمان

 بررسی اراضی غیر مزروعی و ساختمان دماوند:

 

تحلیل و بررسی زمین های غیر مزروعی دماوند با وجود اینکه از جلوه کم اهمیتی برخوردار است اما بسیار حائز اهمیت است و مبنای اختصاص بسیاری از اعتبارات بخش عمرانی می باشد ، بسیاری از ارزیابی های املاک بدون در اختیار داشتن ارزش عرصه و زمین بنا غیر ممکن می باشد و حتی مبنای امکان سنجی انجام پروژه های عمرانی نیز در نظر گرفتن صلاحیت کارشناسی می باشد.

باید توجه داشت که ارزیابی ساختمان دماوند در حوزه تخصص رشته راه و ساختمان است یعنی هر موضوعی که معنی بنای ساختمانی از جدید و قدیمی ، نوساز یا کلنگی به این کلمه تعلق داشته باشد و معنای ارزیابی نه تنها با هدف تعیین قیمت و ارزشگذاری است بلکه با هدف ارزیابی قسمت های گوناگون آن و حتی تعیین قدمت ساختمان نیز می باشد.

 تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها

معمولا مشخص نمودن اجاره بها برای بخشهای دولتی یا اداراتی باید طبق اطول و مفاد قانون مناقصات باشد یعنی برای اجاره دادن و واگذاری به اجاره کل یا بخشی از یک مجموعه ضروری است به روش تعیین اجاره بها با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری اقدام شود و با توجه به میزان اجاره بهاء مبنا روند واگذاری انجام شود.

ولی تعدیل اجاره بهاء روندی متفاوت دارد و بخش زیادی از افراد جامعه که در تجارت فعالیت دارند از طریق اجاره مکان تجاری یا خرید سرقفلی درگیر تعدیل اجاره می باشند. برای نمونه: اجاره سرقفلی یا اجاره دکان یا مغازه با گذشت زمان دچار تحولاتی خواهد شد و طرفین وقتی نتوانند به توافق برسند با مراجعه به مرجع قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری درخواست تعدیل اجاره می کنند.

اجرت المثل این صلاحیت مربوط به اجاره بها می باشد. بطور مثال زمانیکه یک ساختمان مدتی در تصرف شخصی باشد حال با اذن مالک یا بدون اذن وی و پس از مدتی اگر هزینه ای بابت این تصرف به مالک پرداخت نشود مالک مدعی دریافت اجرت المثل ایام تصرف می شود که کارشناس رسمی دادگستری دماوند با بهره گیری از صلاحت صدرالذکر اقدام به تعیین اجرت المثل می کند.

 

بطور خلاصه در چند مورد وظایف مربوط به کارشناس رسمی دادگستری دماوند در زیر گردآوری شده است:

 تعیین هزینه های ساختمانی دماوند

فعالیت در زمینه راهها و باندهای فرودگاهی و دسترسی های شهری دماوند

مشخص نمودن حسن انجام کارها و طرحهای ساختمانی دماوند (به لحاظ فنی و اجرائی)

متره و بررسی ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی دماوند

تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها دماوند

نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های ثبتی و ترازیابی دماوند

مشخص نمودن میزان خسارت و دلیل خسارت در دماوند

 •مشخص نمودن سرقفلی و میزان حق کسب و پیشه و تجارت در دماوند

شناخت و بدست آوردن حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و جداسازی اراضی ساختمانهای دماوند

•  بررسی و بیان نظرات در رابطه با طرحهای جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی دماوند

رسیدگی به اختلاف فیمابین پیمانکاران مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی دماوند

مشخص کردن میزان خسارت و تعمیرات و برآورد هزینه های ساختمان دماوند (هزینه های ساخت)

تفسیر عکسهای هوائی در زمین های شهری و پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه دماوند

ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ساختمان دماوند

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی دماوند

تشخیص اراضی موات ، بایر و دایر دماوند از نظر ساختمانی

تشخیص و تعیین حدود ثبتی املاک و مستغلات و افراز و مساحی و تفکیک اراضی ساختمانها دماوند

 

 عناوین صلاحیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری دماوند گروه شش یا به عبارت دیگر رشته راه و ساختمان از قسمت های متفاوتی تشکیل شده است. بعنوان نمونه این صلاحیت ها به دو گروه صلاحیت های کاربردی و صلاحیت‌های تخصصی تقسیم می شوند، علت اهمیت این رشته و موضوعات تفکیک‌هایی که صورت گرفته باعث شده است تا گروه بندی های متعددی برای کارشناسان شکل گرفته و با استفاده از تک تک هر کدام از این صلاحیت‌ها بتوانند کارشناسان چه در امر داوری چه درامر مشاوره چه در امر ارائه خدمات کارشناسی به دادگاه‌ها مفید واقع گردند. صلاحیت‌های کاربردی با عناوینی شروع به کار می کنند که با عنوان تامین دلیل شناخته شده اند. با توجه به منابع حقوقی تامین دلیل یعنی ثبت و ضبط وضعیت موجود و رشته اولی صلاحیت کاربردی کارشناسان راه و ساختمان دماوند تعیین و شرح وضعیت بند بعدی هم تطبیق وضعیت است ، این مسئله در صورتی است که در شرایطی که در محیط واقع شده است و به دلیلی در یک پروژه ساختمانی یا یک ملک یا ساختمانی اختصاصی دماوند به دلیل شرایط جوری باشد که طرفین نیاز به ضبط وضعیت فعلی خواهند داشت تا نگرانی و احتمال رخ دادن تحولاتی است به کارشناسان رسمی دادگستری برای تامین دلیل رجوع نمایند و کارشناسان حوزه مربوطه با بکارگیری و بهره از صلاحیت تعیین تشریح وضعیت و تطبیق وضعیت اقدام به ارائه گزارش تامین دلیل نمایند. در مرحله بعد از مراجعه قضایی و زمانی که تامین دلیل به آن‌ها ارائه شد کارشناسان رسمی دادگستری دماوند در صورتی که صلاحیت‌ مترو برآورد داشته باشند می‌توانند مقادیر را هم تعیین نمایند.