نقشه  یو تی ام (UTM) اراضی دماوند

در این مقاله قصد داریم به طور مختصر در مورد کاربرد یو تی ام (UTM) و ارتباط آن با اراضی دماوند صحبت کنیم.

با بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) اراضی دماوند موقعیت گوشه های اراضی با نکته سنجی بسیار زیاد و در حد سانتی متر و به طور اختصاصی روی کره زمین ثابت میشود.

مختصات نقشه‌های اراضی واقع در شهرستان دماوند می تواند در واحدهای مختلف بیان شود.

 

خصوصیات و مزایای بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) در دماوند

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

 

زمان بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) در دماوند می تواند از دو متد اصلی و کاربردی استفاد کرد:

۱-برداشت دقیق اراضی واقع در دماوند به وسیله  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری  و استخراج  یو تی ام (UTM)  کنجهای ملک

2-استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و بدست آوردن مختصات دقیق کنجهای ملک

 

خلاصه ای از توضیحات در زمینه تهیه نقشه  یو تی ام (UTM)  دماوند:

در واقع نقشه یو تی ام (UTM) یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی میباشد که به وسیله بکارگیری این نقشه یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با بررسی های گسترده و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت میگردد.

بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) میتواند در جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری، اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. کارایی دارد.

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی است.

به این صورت که در هیچ کجای کره زمین شبیه این مختصات وجود ندارد و هر نقطه ازکره زمین مختصات مربوط به خود خواهد داشت.

باید توجه داشت که با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، هدف ما از تهیه و انتشار این مقاله این است تا در ادامه با تعریفی متفاوت و صد البته با جزئیات بیشتری به مقوله نقشه یوتی ام (UTM) و مطالبی که لازم است مربوط به تهیه نقشه یو تی ام (UTM) بدانیم، میپردازیم.

 

نقشه جانمایی پلاک ثبتی دماوند

جانمایی پلاک ثبتی به این معناست که مهندسان با توجه به دانش و تخصصشان بررسی های لازم را بکارگیرند تا به این موضوع بپردازند که پلاک ثبتی درج شده روی سند مربوط به همان قطعه ای است که از طرف مالکان اراضی دماوند عنوان شده است.

انجام فعالیت های مربوط به نقشه برداری دماوند توسط مهندسان خبره و متخصص صورت میگیرد که در واقع این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی میباشند.

بطور معمول برای تهیه سند تک برگی نه تنها تهیه نقشه  یو تی ام (UTM) دماوند بسیار ضروری است بلکه، نقشه جانمایی پلاک ثبتی دماوند  نیز از مدارک بسیار مهم و الزامی در این زمینه می باشد و باید به اداره ثبت ارائه گردد.

علاوه بر موارد گفته شده مهم و اصولی زمانی است که شخصی سند قدیمی در دست داشته ولی از محل دقیق ملک را نتوانید پیدا کند.

در این مواقع کارشناسان رسمی دادگستری با انطباق دادن مدارک موجود و جستجوی پلاک های ثبتی مجاورین،تهیه نقشه یو تی ام  (UTM) و ۲۰۰۰/۱ و سایر موارد جای دقیق ملک را روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ هوایی جانمایی می کنند و محل دقیق ملک را به مالک معرفی می کنند.

زیرا توسط این نقشه میتوان به اطلاعاتی در زمینه یو تی ام (UTM) دسترسی پیدا کرد. و برای بکارگیری از دستگاه GPS  کنجهای ملک را روی زمین میخ کوبی کرد.

 

چه زمانی جانمایی پلاک ثبتی در عکس های هوایی کاربردی است؟

گاهی اوقات وراث اراضی واقع در دماوند از مشخصات ملکشان به طور دقیق اطلاعی ندارند. در اینجا با بکارگیری از جانمایی و نقشه های ثبتی منطقه مکان دقیق ملک را تعیین میکنیم.

همچنین هنگامی که بین همسایه ها اختلاف وجود داشته باشد بعنوان مثال شخصی مدعی شود که همسایه‌اش به ملک آن تعرض دارد در این موارد هم کارشناس وظیفه جانمایی ملک را برعهده دارند.