نقشه UTM ملک

با بکارگیری نقشه UTMیک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با دقت بسیار زیادی و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین اثبات می گردد.

مختصات های این نقشه ها می تواند در واحدهای مختلف عنوان شوند.تهیه نقشه یو تی ام همچنین برای تعیین موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری ،اداره ثبت ، اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. استفاده می شوند.

 

خصوصیات و مزایای نقشه یو تی ام

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

 

زمان بکارگیری نقشه یو تی ام می توان از دو متد اصلی و کاربردی استفاد کرد:

۱-برداشت دقیق ملک به وسیله  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری  و استخراج UTM  کنجهای ملک

2-استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و بدست آوردن مختصات دقیق کنجهای ملک

 

خلاصه ای از توضیحات در زمینه تهیه نقشه UTM لواسان:

در واقع نقشه یو تی ام به یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی گفته میشود که به وسیله بکارگیری این نقشه یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با بررسی های گسترده و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت میگردد.

استفاده از نقشه یو تی ام میتواند در جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری، اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. استفاده گردد.

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی می باشد.

به این صورت که در هیچ کجای کره زمین شبیه این مختصات رویت نمیشود و هر نقطه ازکره زمین مختصات مربوط به خود را دارد.

باید توجه داشت که با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، هدف ما از تهیه و انتشار این مقاله این است تا در ادامه با تعریفی متفاوت و صد البته با جزئیات بیشتری به مقوله نقشه یوتی ام و مطالبی که لازم است مربوط به تهیه نقشه UTM بدانیم، میپردازیم.

 

نقشه جانمایی پلاک ثبتی لواسان و دماوند

جانمایی پلاک ثبتی به این معناست که مهندسان با توجه به دانش و تخصصشان بررسی های لازم را بکارگیرند تا به این موضوع بپردازند که پلاک ثبتی درج شده روی سند مربوط به همان قطعه ای است که از طرف متقاضی عنوان شده است.

انجام فعالیت های مربوط به نقشه برداری لواسان و دماوند توسط مهندسان خبره و متخصص انجام میپذیرد-که در واقع این افراد کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی می باشند.

بطور معمول برای تهیه سند تک برگی نه تنها تهیه نقشه  یو تی ام الزامی می باشد بلکه، نقشه جانمایی پلاک ثبتی نیز از مدارک بسیار مهم و الزامی در این زمینه می باشد و باید به اداره ثبت ارائه گردد.

از دیگر موارد مهم و اصولی زمانی است که شخصی سند قدیمی در دست داشته ولی از محل دقیق ملک اطلاعی نداشته باشد.

در این مواق کارشناسان رسمی دادگستری با انطباق دادن مدارک موجود و جستجوی پلاک های ثبتی مجاورین،تهیه نقشه UTM و ۲۰۰۰/۱ و سایر موارد جای دقیق ملک را روی نقشه های ۲۰۰۰/۱ هوایی جانمایی می کنند و محل دقیق ملک را به مالک معرفی می کنند.

زیرا این نقشه دارای اطلاعات UTM  است. و برای بکارگیری از دستگاه GPS  کنجهای ملک را روی زمین میخ کوبی کرد. چه زمانی جانمایی پلاک ثبتی در عکس های هوایی کاربردی است؟

 در برخی موارد از عکس های کابرد دارد که چندین مورد را شرح خواهیم داد.

گاهی اوقات افرادی از قبیل وراث صاحب ملکی هستند که مشخصات ملکشان به طور دقیق تعیین نگردیده. در اینجا با بکارگیری از جانمایی و نقشه های ثبتی منطقه مکان دقیق ملک را تعیین میکنیم.

علاوه بر مطلب بالا، هنگامی که اختلافات بین همسایه ها وجود داشته باشد به این صورت که در آن شخصی ادعا کند که همسایه به ملک آن تعرض کرده در این موارد هم کارشناس وظیفه جانمایی ملک را عهده دار است.