• نقشه یو تی ام چه ویژگی هایی دارد؟
  • تهیه نقشه یو تی ام با موبایل
  • چگونگی تهیه نقشه یو تی ام
  • تهیه نقشه یو تی ام چه ضرورت هایی دارد؟
  • کاربرد نقشه یو تی ام در شهرداری
  • هزینه تهیه نقشه یو تی ام utm

نقشه یو تی ام ملک نقشه ای با دقت بالا است. که با تهیه آن اطلاعات ملک همانند موقعیت ملک، ابعاد  و مساحت ملک را معلوم می شود. این نقشه از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود. برای تهیه نقشه یو تی ام می بایست به فردی متخصص مراجعه گردد. در واقع افرادی هستند که این نقشه را با قیمت های کم تر از تعرفه تهیه می کنند. اما این افراد از آنجایی که از تجهیزات با دقت پایین استفاده می کنند. در نتیجه نقشه یو تی ام با کیفیت پایین تهیه می شود.

افراد غیر متخصص برای اینکه این نقشه را تهیه نماید. از تجهیزاتی همانند جی پی اس دستی استفاده خواهد کرد. جی پی اس دستی دقت پایینی دارد. و در نتیجه باعث می شود نقشه تهیه شده با دقت پایین حاصل شود. این نقشه تهیه شده از جانب بسیاری از ادارات و سازمان ها مورد قبول قرار نخواهد گرفت. بنابراین برای تهیه این نقشه می توان به دفتر فنی تهیه و طراحی نقشه های utm یو تی ام مراجعه نمود.

 

نقشه یو تی ام چه ویژگی هایی دارد؟

 

نقشه یو تی ام از جانب ادارات دولتی برای امور ثبتی و حقوقی ملک در خواست می شود. و این نقشه ویژگی هایی دارد. که شامل:

  • ابعاد و زوایای ملک
  • مساحت ملک
  • گذر ها و نامشان
  • مشخصات مالک

 

تهیه نقشه یو تی ام با موبایل

 

نقشه یو تی ام از جانب ادارات و سازمان های مختلف در خواست می شود. و شرط تهیه این نقشه دقت بالا می باشد. اپلیکیشن های گوشی می توانند موقعیت گوشه های ملک را تشخیص دهند. اما به جهت تهیه نقشه یو تی ام برای ادارات دولتی مناسب نمی باشند. در واقع اپلیکیشن های موبایل دقت پایین و خطای بالایی دارند. نقشه تهیه شده با موبایل مورد پذیرش و تایید سازمان ها نمی باشد.

 

چگونگی تهیه نقشه یو تی ام

 

نقشه یو تی ام بر طبق دستور العمل های استاندارد می بایست تهیه شود. در واقع لازم است این نقشه با دقت سانتی متری و فرمت استاندارد اداره ای که تهیه این نقشه را در خواست نموده است، باشد.

در واقع این نقشه از نظر حقوقی برای اداره ثبت اسناد و شهرداری اهمیت دارد. و مورد در خواست قرار می گیرد.

در واقع به جهت اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد لازم است این نقشه با دقت بالا تهیه شود. تا ابعاد و مساحت دقیق ملک تهیه شود. و آماده درج در سند تک برگ شود. کمترین خطا در تهیه این نقشه باعث می شود. این نقشه مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار نگیرد.

همچنین به جهت اخذ جواز ساخت نیز لازم است به شهرداری مراجعه شود. و این نقشه از جانب شهرداری در خواست می شود. تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک معلوم گردد.

به جهت تهیه این نقشه با دقت بالا می بایست به دفتر فنی تهیه و طراحی نقشه utm یو تی ام مراجعه نمود. تا این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر طبق استاندارد های شهرداری و اداره ثبت اسناد و با دقت بالا تهیه شود.

به جهت تهیه نقشه یو تی ام ابتدا برداشت زمینی انجام می شود. کارشناس با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه مختصات یو تی ام کنج های عرصه ملک را برداشت خواهد کرد. و در ادامه با اتمام برداشت زمینی در نتیجه ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود. این نقشه چاپ و مهر و امضا می شود. و قابل ارائه به شهرداری و اداره ثبت اسناد خواهد بود.

 

تهیه نقشه یو تی ام چه ضرورت هایی دارد؟

 

در واقع با تهیه این نقشه مساحت دقیق ملک با دقت سانتی متری به دست می آید. از آنجایی که امروزه قیمت ملک افزایش داشته است. در نتیجه با تهیه این نقشه قبل از انجام معامله می توان با اطمینان بالا انجام داد. در واقع برای داشتن معامله ملک با آگاهی بالا می بایست این نقشه تهیه شود. تا در نتیجه از انجام معامله متضرر نشد. همچنین با تهیه این نقشه ملک در موقعیت خود استقرار می یابد. و در جای خود قرار می گیرد به طوری که از صدور چند سند برای ملک با موقعیت مشخص جلوگیری می شود.

با تهیه این نقشه حدود اربعه ملک و موقعیت آن بر روی زمین تثبیت می شود. به طوری که از تعارض املاک به حدود یک دیگر و بروز اختلافات ملکی جلوگیری می شود. بنابراین از آنجایی که هر ملک در جای خود قرار گرفته است. و امکان تجاوز به حدود ملک و چند سند بودن ملک وجود ندارد. در نتیجه اختلافاتی از این قبیل به حداقل می رسد.

 

کاربرد نقشه یو تی ام در شهرداری

 

قبل از آغاز هر ساخت و سازی در ملک لازم است به شهرداری مراجعه نمود. و از شهرداری جواز ساخت اخذ کرد. برای اخذ این جواز از شهرداری لازم است مدارکی را تهیه نمود. و ارائه داد یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است. تهیه نقشه یو تی ام از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی در خواست می شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام ابتدا برداشت زمینی انجام می شود. و مختصات یو تی ام کنج ها برداشت می شود. در ادامه با اتمام برداشت زمینی ترسیم نقشه یو تی ام انجام می گیرد. در ادامه این نقشه تهیه شده بر روی نقشه یک دو هزارم جانمایی می شود. و مهر و امضا شده قابل ارائه به شهرداری خواهد بود. شهرداری نیز در نتیجه با دریافت این مدرک و مدارک دیگر جواز ساخت را صادر خواهد کرد.

 

هزینه تهیه نقشه یو تی ام utm

 

هزینه تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که تهیه آن را بر عهده می گیرد، بر آورد می شود. این متخصص بر طبق تعرفه سازمان نقشه برداری کشور هزینه تهیه نقشه یو تی ام را محاسبه خواهد کرد. هزینه تهیه نقشه یو تی ام به عواملی بستگی دارد از جمله این عوامل متراژ، مساحت ، کاربری ملک، موقعیت قرارگیری ملک و … می باشد.