خصوصیات و مزایای بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) در ورامین

 

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

 

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

 

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

 

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک