مهم ترین روش نقشه برداری دنیا به روش هیدروگرافی

یکی از انواع گوناگون روش های نقشه برداری، تهیه ی نقشه های هیدروگرافی یا آبی است که این امکان وجود دارد شما آن را با نام چارت های دریایی نیز بشناسید؛ یکی از مهمترین کاربردهای از این نوع نقشه ها و چارت های دریایی با هدف تعیین نمودن مسیر عبور زیردریایی ها، کشتی های تجاری بزرگ، نفت کش ها و ناوگان های جنگی است، علاوه بر این زمانی که لازم است که لوله های نفت و گاز در اعماق دریاها و اقیانوس ها قرار بگیرند از این چارت های دریایی برای مشخص کردن مکان دقیق این لوله ها و همچنین ایجاد اسکله ها و بنادر مختلف استفاده می گردد، در این روش تهیه ی نقشه های جغرافیایی لازم و ضروری است ما ا تجهیزات خاصی برای کارایی بهتر و سرعت عمل بالاتر هنگام کار استفاده نماییم.

مهم ترین روش نقشه برداری دنیا بصورت نظامی و کارایی آن

یک نمونه دیگر از انواع گوناگون روش های نقشه برداری تهیه ی نقشه های نظامی است که بیشترین موارد مصرف آن در مناطق جنگی است و به منظور اهداف نظامی بکار گرفته می شود در حقیقت اگر نیاز به نقشه های نظامی برای یک منطقه با مقیاس بزرگ مثلا یک استان از یک کشور داشته باشیم، این نوع روش نقشه برداری را بکار می گیریم،  تهیه ی این نوع از نقشه ها می توانند به ما کمک کنند که مناطق مهم استراتژیکی را در ناحیه ی مورد نظر خود تعیین نماییم و بر اساس این مناطق آرایش نیروهای خودی را مشخص نماییم و در خصوص تعیین استراتژی های حمله یا دفاع نیروهای نظامی در منطقه تصمیم گیری نماییم.

مهم ترین روش نقشه برداری دنیا بصورت شهری

یکی از انواع مختلف اولین روش های نقشه برداری در ایران، روش تهیه ی نقشه های شهری است ؛ همانطور که از نام این دسته از نقشه های جغرافیایی میتوان حدس زد، اصلی ترین هدف ما از تهیه ی این نوع از نقشه ها این است که بتوانیم طرح های تفصیلی شهرسازی و پروژه های عمرانی را در مناطق شهری به بهترین شکل ممکن انجام دهیم؛ در واقع می توان گفت که به منظور انجام هر کدام از طرح های شهرسازی تعدادی از کارشناسان وظیفه دارند تا منطقه ی شهری مورد نظر را با توجه به آمار و ارقام و پس از تهیه ی این دسته از نقشه ها مورد ارزیابی قرار دهند و در صورتی که نقشه های شهری به دست آمده نشان دادند که منطقه ی مورد نظر برای احداث یک طرح شهرسازی مناسب می باشد اقدام به شروع آن پروژه ی شهرسازی در آن منطقه نمایند.

مهم ترین روش نقشه برداری دنیا بصورت مسیری

تهیه ی نقشه های مسیر یکی دیگر از روش های نقشه برداری می باشد؛ همانطور که از نام این روش تهیه ی نقشه های جغرافیایی مشخص می باشد، نقشه های مسیر مربوط به راه های ارتباطی می باشند، این راه های ارتباطی شامل جاده های خاکی، جاده های آسفالتی، حتی راه آهن و تمامی محور های ارتباطی در یک منطقه است،  با توجه به نقش ویژه ای که راه های ارتباطی یک کشور در حمل و نقل کالاهای اساسی و مردم آن کشور دارد و تاثیر بزرگی که این موضوع بر روی صنعت، بازرگانی، تجارت و اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت؛ بی تردید تهیه ی این دسته از نقشه های جغرافیایی برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد و باید به آن توجه ویژه ای داشت، زیرا ما برای احداث راه آهن ها، جاده های آسفالتی و محور های مواصلاتی نیازمند تهیه ی نقشه های مسیر هستیم.