نقشه UTM  اراضی لواسان

در این مقاله قصد داریم به طور مختصر در مورد کاربرد یو تی ام و ارتباط آن با اراضی لواسان صحبت کنیم.

با بکارگیری نقشه  UTMاراضی لواسان موقعیت گوشه های اراضی با نکته سنجی بسیار زیاد و در حد سانتی متر و به طور اختصاصی روی کره زمین ثابت میشود.

مختصات نقشه‌های اراضی واقع در شهرستان لواسان می تواند در واحدهای مختلف بیان شود.

خصوصیات و مزایای بکارگیری نقشه یو تی ام در لواسان

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

زمان بکارگیری نقشه یو تی ام در لواسان می تواند از دو متد اصلی و کاربردی استفاد کرد:

۱-برداشت دقیق اراضی واقع در لواسان به وسیله  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری  و استخراج UTM  کنجهای ملک                                                                                                                                                

2-استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و بدست آوردن مختصات دقیق کنجهای ملک

خلاصه ای از توضیحات در زمینه تهیه نقشه UTM لواسان:

در واقع نقشه یو تی ام یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی میباشد که به وسیله بکارگیری این نقشه یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با بررسی های گسترده و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت میگردد.

بکارگیری نقشه یو تی ام میتواند در جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری، اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. کارایی دارد.

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی است.

به این صورت که در هیچ کجای کره زمین شبیه این مختصات وجود ندارد و هر نقطه ازکره زمین مختصات مربوط به خود خواهد داشت.

باید توجه داشت که با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، هدف ما از تهیه و انتشار این مقاله این است تا در ادامه با تعریفی متفاوت و صد البته با جزئیات بیشتری به مقوله نقشه یوتی ام و مطالبی که لازم است مربوط به تهیه نقشه UTM بدانیم، میپردازیم.