خلاصه ای از توضیحات در زمینه تهیه نقشه  یو تی ام (UTM)  هشتگرد:

 

در واقع نقشه یو تی ام (UTM) یک سیستم تصویر روی سیستم مختصاتی دو بعدی میباشد که به وسیله بکارگیری این نقشه یک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با بررسی های گسترده و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین تثبیت میگردد.

 

بکارگیری نقشه یو تی ام (UTM) میتواند در جهت مشخص نمودن موقعیت دقیق ملک مورد تقاضای سازمانهای دولتی از جمله شهرداری، اداره ثبت ،اداره منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی و …. کارایی دارد.

 

با این سیستم ، مختصات هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات اختصاصی است.

 

به این صورت که در هیچ کجای کره زمین شبیه این مختصات وجود ندارد و هر نقطه ازکره زمین مختصات مربوط به خود خواهد داشت.

 

باید توجه داشت که با توجه به مطالب ذکر شده در بالا، هدف ما از تهیه و انتشار این مقاله این است تا در ادامه با تعریفی متفاوت و صد البته با جزئیات بیشتری به مقوله نقشه یوتی ام (UTM) و مطالبی که لازم است مربوط به تهیه نقشه یو تی ام (UTM) بدانیم، میپردازیم.