برای جانمایی پلاک ثبتی ورامین چه مدارکی مورد نیاز است؟

 پاسخ این سوال بستگی به وضعیت ملک و مدارک شما در ورامین دارد.  اگر از جای دقیق ملک خود مطلع هستید اما مدارک آن را گم کرده‌اید یا به هر دلیل دیگر مدارکی از آن در دستتان نیست در مرحله اول اثبات مالکیت خود بر آن لازم است مکان دقیق ملک را به وسیله جانمایی پلاک ثبتی و با نقشه یو تی ام تعیین نمایید. 

اگر مدارکی مانند سند،  بنچاق،  قولنامه یا هر مدرک دیگر دال بر  مالکیت شما بر ملک مذکور وجود دارد نیاز است تا آن را در زمان جانمایی پلاک ثبتی به کارشناس نقشه برداری مربوطه نشان دهید.  کارشناس شما بر اساس مدارکی که دارید و مواردی که در در بخش قبل عنوان گردیده جانمایی پلاک ثبتی را انجام خواهد داد.

بهترین مدرکی که برای جانمایی پلاک ثبتی ورامین کاربردی می باشد، سند مالکیت یا سند مادر ملک مذکور می باشد.  اما اگر سند  مذکور موجود نباشد چاره‌ای جز استفاده از سایر مدارک موجود مانند قولنامه و …  نیست.  توصیه می گردد در هنگام اقدام برای جانمایی پلاک ثبتی خود کلیه مدارک مرتبط با این موضوع و ملک به رویت کارشناس نقشه برداری مربوطه برسد تا او بتواند با اطلاعات کافی کار جانمایی را انجام دهد.

 

 آیا جانمایی پلاک ثبتی ورامین نیازمند تایید کارشناس دادگستری است؟

 بله؛  اصولاً اداره مربوطه که از شما خواستار جانمایی پلاک ثبتی ورامین می باشد نقشه را صرفاً با تایید کارشناس دادگستری قبول میکند .در این مورد به این دلیل است که در ادامه پروسه اداری ملک شما قرار است جانمایی مربوطه به عنوان یکی از مدارک نشان دهنده مالکیت شما مورد استفاده قرار گیرد و از ابعاد آن برای صدور سند بهره گرفته شود.  بنابراین لازم می باشد تا یک کارشناس مورد تایید قانون آن را تصویب کنند.  در قانون ثبتی ایران کارشناس دادگستری در رشته های نقشه برداری و امور ثبتی صلاحیت تایید چنین مدارکی را خواهد داشت.  بنابراین در زمان سفارش جانمایی پلاک ثبتی ورامین حتماً تاکید داشته باشید چه کاره جانمایی پلاک ثبتی شما با تایید کارشناس دادگستری مربوطه انجام گیرد تا در پروسه اداری برایتان مشکل ساز نشود


 تفاوت کارشناس دادگستری امور ثبتی با نقشه برداری در جانمائی چیست؟

  تشخیص دهنده این تفاوت اداره ثبت اسناد و املاک مربوط به ملک شما در ورامین است.  در واقع اداره ثبت بسته به میزان اطلاعاتی که از ملک شما در اختیار خود دارد از شما یکی از موارد بالا را درخواست خواهد کرد.  معمولاً اگر اطلاعات ثبتی کافی مانند سند رسمی منگوله دار و تغییرات کم منطقه ای که ملک شما در آن قرار دارد اتفاق افتاده باشد نیازی به تایید کارشناس دادگستری امور ثبتی نمی باشد و تایید کارشناس دادگستری نقشه برداری کافی می باشد. اما در صورتی که بخشی از اطلاعات ثبتی ملک نیازمند تایید کارشناس مربوطه باشد لازم است که جانمایی پلاک ثبتی با تایید کارشناس دادگستری امور ثبتی انجام شود.

 

آیا سند های مشاعی ورامین نیاز به جانمائی دارند؟

بله؛ جهت دریافت سند شش دانگ برای املاکی که سند مشاعی دارند نیازمند این است تا جای دقیق ملک در سند مادر مشخص گردد. هدف این است که در صنعت های مشاعی مکان دقیق ملک مشخص نشده است و فقط اشاره به متراژ ای از سند مادر شده که شما مالک آن هستید.  اما در سند های شش دانگ مکان دقیق ملک به صورت مستقل از سند مادر مشخص می گردد.  به همین دلیل برای تکمیل اطلاعات مربوط به صدور سند شش دانگ برای سند های مشاعی نیاز است که جای دقیق ملک مربوطه در  پلاک اصلی ملک مشخص شود.