وظایف کارشناس رسمی دادگستری لواسان در حوزه راه و ساختمان

 بررسی اراضی غیر مزروعی و ساختمان لواسان:

تحلیل و بررسی زمین های غیر مزروعی لواسان با وجود اینکه از جلوه کم اهمیتی برخوردار است اما بسیار حائز اهمیت است و مبنای اختصاص بسیاری از اعتبارات بخش عمرانی می باشد ، بسیاری از ارزیابی های املاک بدون در اختیار داشتن ارزش عرصه و زمین بنا غیر ممکن می باشد و حتی مبنای امکان سنجی انجام پروژه های عمرانی نیز در نظر گرفتن صلاحیت کارشناسی می باشد.

باید توجه داشت که ارزیابی ساختمان لواسان در حوزه تخصص رشته راه و ساختمان است یعنی هر موضوعی که معنی بنای ساختمانی از جدید و قدیمی ، نوساز یا کلنگی به این کلمه تعلق داشته باشد و معنای ارزیابی نه تنها با هدف تعیین قیمت و ارزشگذاری است بلکه با هدف ارزیابی قسمت های گوناگون آن و حتی تعیین قدمت ساختمان نیز می باشد.

 تعدیل و تعیین اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها

معمولا مشخص نمودن اجاره بها برای بخشهای دولتی یا اداراتی باید طبق اطول و مفاد قانون مناقصات باشد یعنی برای اجاره دادن و واگذاری به اجاره کل یا بخشی از یک مجموعه ضروری است به روش تعیین اجاره بها با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری اقدام شود و با توجه به میزان اجاره بهاء مبنا روند واگذاری انجام شود.

ولی تعدیل اجاره بهاء روندی متفاوت دارد و بخش زیادی از افراد جامعه که در تجارت فعالیت دارند از طریق اجاره مکان تجاری یا خرید سرقفلی درگیر تعدیل اجاره می باشند. برای نمونه: اجاره سرقفلی یا اجاره دکان یا مغازه با گذشت زمان دچار تحولاتی خواهد شد و طرفین وقتی نتوانند به توافق برسند با مراجعه به مرجع قضایی یا کارشناس رسمی دادگستری درخواست تعدیل اجاره می کنند.

اجرت المثل این صلاحیت مربوط به اجاره بها می باشد. بطور مثال زمانیکه یک ساختمان مدتی در تصرف شخصی باشد حال با اذن مالک یا بدون اذن وی و پس از مدتی اگر هزینه ای بابت این تصرف به مالک پرداخت نشود مالک مدعی دریافت اجرت المثل ایام تصرف می شود که کارشناس رسمی دادگستری لواسان با بهره گیری از صلاحت صدرالذکر اقدام به تعیین اجرت المثل می کند.