فعالیت های مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی و اسناد ملکی در لواسان

  1. بررسی قیمت روز کارخانه های لواسان به صورت تفکیک شده ارزش ملک و عرصه ، ارزش اعیانی ، ارزش ماشین آلات ، ارزش انشعابات و منصوبات … در راستای اخذ وام و اعتبار ، افزایش سرمایه شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت ، کارخانه ها توسط کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه
  2. بررسی قانونی املاک و سایر داراییها لواسان ، مورد نیاز جهت اخذ ویزا ، مهاجرت ، قبول شدگان لاتاری ، ارایه به بانک ها ، ارگانهای دولتی و شرکتهای خصوصی ، املاک واقع در طرح شهرداری ها ، احقاق حق  ، داوری ، انجام معامله  ، نقشه برداری جهت تعیین مساحت دقیق  و حل اختلافات در قراردادها
  3. بررسی خدمات تعیین اجاره بهای ماهیانه و سالیانه املاک لواسان ، زمین و ساختمان های مسکونی ، اداری ، تجاری ، ورزشی ، صنعتی ، فرهنگی ، هنری … توسط کارشناس رسمی دادگستری املاک در راستای کمک به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ، اثبات توانایی مالی برای ارایه به  سفارت کلیه کشورها
  4. بررسی رسمی املاک متعلق به شرکت های لواسان بر اساس قیمتهای معاملاتی روز توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت ثبت در دفاتر مالی ، افزایش سرمایه ، واگذاری و نقل و انتقال سهام …

کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور ثبتی با توجه به اختیاراتشان فعالیت‌های زیر را در لواسان انجام می دهند:

  1. جانمایی پلاک ثبتی جهت ارایه به شهرداری ، اداره ثبت یا سایر ادارات دولتی همراه با تعیین وضعیت گذر و قطعات مجاور ، جانمایی بر روی نقشه های گوگل و نقشه های هوایی سنوات گذشته جهت تعیین موقعیت پلاک های گم شده با توجه به اسناد و مدارک موجود، تعیین حدود اربعه قطعات ثبتی ، تعیین متراژ دقیق ، امور نقشه برداری و ثبتی و تعیین مختصات ثبتی  UTM ، نقشه برداری با کمک دوربین جهت ارایه به شهرداری  ، اداره ثبت ، امور مربوط به تداخل پلاکهای ثبتی و تعیین کمبود یا مازاد طول پلاک ثبتی نسبت به گذر و قطعات مجاور ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و

اراضی گمشده … را در اختیار بخش خصوصی و دولتی قرار می دهند.

  1. برای کنترل حدود املاک و اراضی و بررسی موقعیت موجود پلاک و تطابق حدود اربعه درج شده در سند مالکیت ، علاوه بر نقشه برداری و بررسی ابعاد قطعات مجاور بر اساس سند و همچنین وضعیت موجود ، جهت دقت بیشتر نقشه های تفکیکی منطقه نیز در مواردی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری باید بررسی شود.
  2. فعالیت های مربوط به نقشه برداری و ثبتی و تعیین متراژ دقیق املاک و اراضی، بررسی اضافه یا کمبود متراژ قطعات ثبتی و عدم تطابق سند با موقعیت و وضعیت موجود ، تعیین موقعیت دقیق پلاک و اراضی گمشده ونشانه گذاری و تعیین مختصات ثبتی utm  با کمک دوربین های نقشه برداری ، دستگاه gps و بر اساس اسناد و مدارک توسط کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مربوطه انجام می گیرد.

همچنین افراد باید قبل از عقد بیع سوابق ثبتی مورد معامله را با یک استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک تحصیل کنند