مرحله برداشت

ابتدا نقشه بردار یک نقطه را که از آن نقطه مورد نظر می تواند سایر نقاط را اندازه گیری نماید انتخاب می کند.

بعد از آن سه پایه دوربین خود را بر بدنه پایه تراز می کند و ارتفاع آن را طبق قد خود تنظیم می کند. در ادامه دوربین را بر روی سه پایه قرار داده و تراز خواهد کرد.

بنابراین ارتفاع دوربین از سطح زمین اندازه گیری می شود.

مهندس نقشه بردار با ابزارهای مخصوص از قبیل ژالن و شاخص به نقاط مشخصه شده حرکت می کند و با تراز نمودن شاخص ارتفاع، زاویه و مختصات جغرافیایی را برداشت خواهد کرد.

بعد از انجام تمام این مراحل فاصله بین شاخص و دوربین با متر اندازه گیری خواهد شد.

 

مرحله ارائه برداشت

در این مرحله نقشه بردار با کمک داده های گردآوری شده از مرحله اول به ترسیم نقشه به صورت کیفی و ارائه جدول به صورت کمی خواهد پرداخت و به کارفرما تحویل خواهد داد.

ترسیم خدمات نقشه برداری ساختمان قبل از احداث سازه از ملزومات ساختمان سازی می باشد که می تواند در حین احداث سازه و پس از آن نیز به درخواست کارفرما انجام شود.

 

در خدمات نقشه برداری ساختمان چه مواردی مورد پیگیری قرار می گیرد ؟

خدمات نقشه برداری ساختمان باید متناسب با نیاز مشتری تنظیم شود و به همین منظور وظیفه مهندس نقشه بردار بسیار حیاتی می باشد.

با نتایجی که مهندس نقشه بردار از مراحل خدمات نقشه برداری به دست می آورد می تواند نظر دقیق خود را درباره شرایط ساختمان ارائه نماید.

مهندس نقشه بردار باید اطلاعات مورد نیاز در مورد ساختمان سازی را داشته و مسلط به همه قوانین ساختمان سازی باشد و در زمانی که نیاز است بتواند مشتریان را راهنمایی کند.

داده های گردآوری شده حاصل از مراحل خدمات نقشه برداری به مهندس نقشه بردار کمک خواهد کرد تا بتواند پیش بینی های لازم در مورد مشکلات آینده ساختمان را انجام دهد.

یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت استف وجود مهندسان ناظر در تمامی مراحل ساخت می باشد.

 

ازچه طریقی یک پیمانکار حرفه ای برای خدمات نقشه برداری ساختمان پیدا کنیم؟

انتخاب شرکت مناسب جهت انجام خدمات نقشه برداری ساختمان در روند کار بسیار حائز اهمیت می باشد؛ به این دلیل که باید در زمینه های مشاوره ترسیم نقشه ساختمان مهارت داشته باشد و این در صورتی امکان پذیر می باشد که از افراد با تجربه کمک گرفت.

گروه مهندسان ما در زمینه خدمات نقشه برداری یکی از مجریانی است که خدمات نقشه برداری ساختمان را با کادری مجرب و متخصص می‌ تواند به مشتریان خود ارائه نماید.