نقشه برداری در زمان اجرای یک سازه در لواسان:

با استفاده از این نقشه ها کنترل و اجرای بتن بر اساس تراز نقشه معماری مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین منجر به سهولت کنترل تراز ارتفاعی بتن ‌ریزی و مش ها می شود. با کمک این نقشه ها اجرا  راه پله و رمپ استاندارد میشود.

نقشه برداری مرتبط با معماری در لواسان:

به وسیله این متد نقشه برداری محل دقیق درب ها، پنجره ها، پارکینگ و محل چیدن دیوارها و بسیاری از موارد دیگر نیز تعیین میشود.

آگاهی کامل از استانداردهای ملی نقشه برداری و رعایت آنها

نقشه برداری همراه با بکارگیری استانداردهای ملی توسط کمیته استاندارد سازمان نقشه برداری کشور تهیه و مورد تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور قرار گرفته است.

نظارت و کنترل فنی مستمر در حین انجام عملیات نقشه برداری

با بهره گیری از سیستم کنترل پروژه پیشرفت پروژه ها با برنامه ریزی انجام شده تطبیق داده میشوند و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی اقدامات اصلاحی انجام می شود.

بکارگیری نرم افزارهای کارآمد و به روز

اتوماسیون مراحل کار به سرعت با استفاده از برنامه های نوشته شده ، منجر به کاهش خطای انسانی در مراحل کار میشود.

مستند سازی مدارک

مدارک و مستندات هر پروژه در زمان انجام کار و بعد از اتمام تهیه و بایگانی می شود تا در صورت نیاز استفاده و ارجاع شود.

بهنگام رسانی نقشه ها در لواسان:

رفته رفته سطح زمین و عوارض موجود دچار تغییرات میشود در صورتیکه این تغییر و تحولات بر روی نقشه ها انجام نشود باعث میشود نقشه ها دقت و صحت خود را از دست بدهند بنابراین برای اینکه نقشه ها روزانه آپدیت شوند میبایست در فواصل زمانی مشخصی نقشه ها را بروز شوند. یکی از روشهای بهنگام رسانی نقشه ها ، روش زمینی است در این روش با استفاده ازعملیات میدانی نقشه ها را با عوارض زمین تطبیق داده و تغییرات موجود به وسیله نقشه برداری زمینی اندازه گیری میشود و بر روی نقشه اعمال میشود.

عوامل موثر بر تعرفه خدمات نقشه برداری در لواسان:

عوامل بسیار زیادی به صورت ثابت و یا متغیر می توانند در مشخص شدن تعرفه خدمات نقشه برداری موثر باشد.

برخی از عوامل به صورت ثابت برای همه ملک ها می ‌توانند مورد محاسبه قرار بگیرد و دیگر عوامل نیز به صورت متغیر هستند و در برخی از املاک باعث تغییر میشوند.

در زیر به برخی از مهم ترین و موثر ترین عوامل تعیین کننده ای که ممکن است بر قیمت تعرفه خدمات نقشه برداری موثر باشد اشاره میکنیم:

1-            موقعیت بافت: موقعیت بافت برای املاک با توجه به قرار گرفتن ملک در نواحی فرسوده، نواحی با عرض گذر کم و همچنین قرار گرفتن در شرایط ناپایداری بناها تاثیر زیادی در تعرفه های نقشه برداریدارد.

2-            گودبرداری: در برخی از زمین ها با توجه به ضوابط شهرسازی و صرفه اقتصادی چندین طبقه در زیر زمین احداث می گردد که نقشه برداری در این مراکز با توجه به تعداد طبقاتی که در زیر زمین قرار است احداث شود تعیین می شود.

3-            اتمام عملیات: برخی از ساختمان ها پس از پایان کار دارای خلاف ها و مشکلات تاسیساتی زیادی هستند که در این زمان نقشه برداری از آنها نیاز به دقت و توجه زیادی دارد که اصول ایمنی و فنی در آنها به خوبی رعایت شود، در این شرایط نیز تعرفه نقشه برداری تغییر می کند.

4-         تخریب بنا: در هنگام تخریب بنا عوامل مختلفی مانند نوع متریال، سازه، ارتفاع سازه و وضعیت همجواری آنها در هنگام تخریب نقش موثری در تعرفه نقشه برداری خواهد داشت.