در شرایطی که در زیر گفته شده شما در هشتگرد نیازمند تهیه جانمایی پلاک ثبتی هستید:

  • فرد سند در دست دارد اما از جای دقیق ملک خود مطلع نیست 
  • فرد سند در دست دارد ولی جای حدودی ملک خود را در هشتگرد نمی داند
  • فرد از جای حدودی ملک خود مطلع است اما سند در دست ندارد
  • فرد سند در دست ندارد ولی جای حدودی ملک خود را می داند
  • فرد دارای قولنامه یا بنچاق است و جای حدودی ملک خود را می داند
  • فرد دارای قولنامه یا بنچاق است ولی جای  دقیق ملک خود را نمی داند.

 

چگونگی تعیین موقعیت ملک و مشخص کردن پلاک ثبتی در هشتگرد

جانمایی املاک از جمله موارد بسیار مهم و با اهمیت در انجام امور کارشناسی نقشه برداری بشمار می رود. در یک دسته بندی کامل املاک دارای سند مالکیت به دو دسته املاک واقع در محدوده شهرها و املاک خارج از محدوده شهری می توان دسته بندی کرد و در این اطلاعاتی که داده می شود سعی خواهیم کرد چگونگی عملکرد تعیین موقعیت املاک و پیاده سازی در نقشه در وضع موجود را عنوان نماییم.

1. نحوه تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت در محدوده شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی هشتگرد:

قبل از هر چیزی این را باید بدانیم بر اساس تقسیمات شهرسازی هر یک از اقامتگاه های رسمی اعم از شهر و روستا امروزه دارای نقشه هایی به نام نقشه های طرح هادی طرح جامع طرح های موضوعی و موضعی هستند چند وقت گذشته برای کلیه روستاها طرح هادی شهری و روستایی تهیه گردیده است به موجب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۲۸۱۰ ۸۴ می باشد

قسمت اول : محدوده شهر عبارت است از کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد شهرداری ها علاوه بر اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل بر احداث هر گونه ساختمان و غیره را در محدوده شهر نیز برعهده دارند.

قسمت دوم : محدوده روستا از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش اکه در آن امکان دارد در زمان های بعد تصرف شود با رعایت مصوبات تهیه می گردد و دهیاریها وظیفه کنترل و نظارت در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود

۱_ املاک دارای سند مالکیت دفترچه ای هشتگرد:

تعیین موقعیت املاک دارای سند مالکیت دفترچه ای صرفا با استفاده از اطلاعاتی که در سند مالکیت برای افراد عادی غیر ممکن می باشد اصلی ترین و معتبرترین نحوه تعیین موقعیت ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دارای صلاحیت نقشه برداری می باشد که با دسترسی که به نقشه های ثبتی دارند و ابزار نقشه برداری توانند آنها را بر روی نقشه ها جانمایی انجام دهند و بایستی به این نکته توجه داشت که جانمایی پلاک ثبتی کار بسیار دقیق و با مسئولیت بسیار سنگین می باشد چنانچه این امور نقشه برداری جانمایی با اشتباه جانمایی شود این امکان وجود دارد که یک ملکه دیگر را تصاحب نمایید

۲ -املاک دارای سند مالکیت تک برگ هشتگرد:   

اسناد مالکیت تک برگ طی چند سال گذشته با اجرایی شدن طرح کاداستر صادر و به مالکین تحویل می دهد پایه و اساس این نوع اسناد برگرفته از نقشه های پایه و طرح کاداستر ثبت و انطباق با موقعیت جغرافیایی و نقشه های utm یو تی ام است در اسناد مالکیت تک برگ اطلاعات دقیق ملک بر روی آن به صورت اطلاعات شخصی و پلاک ثبتی و نقشه 1/2000 قم و شناسه ملی که به صورت اعداد مشخص میشود

در صورتی که سند دفترچه ای در دست دارید و از محل دقیق ملک اطلاعی ندارید با تکیه بر کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی ما می توانید جای دقیق ملک را بر روی کره زمین مشخص نمایید و تیم ما با تضمینی معتبر و مدارک و اسناد قوی محل سند مالکیت شما را در کمترین زمان و قیمتی بسیار مناسب مشخص می کند.