عوامل موثر بر تعرفه خدمات نقشه برداری

عوامل بسیار زیادی به صورت ثابت و یا متغیر می توانند در مشخص شدن تعرفه خدمات نقشه برداری موثر باشد.

برخی از عوامل به صورت ثابت برای همه ملک ها می ‌توانند مورد محاسبه قرار بگیرد و دیگر عوامل نیز به صورت متغیر هستند و در برخی از املاک باعث تغییر میشوند.

در زیر به برخی از مهم ترین و موثر ترین عوامل تعیین کننده ای که ممکن است بر قیمت تعرفه خدمات نقشه برداری موثر باشد اشاره میکنیم:

  1. موقعیت بافت: موقعیت بافت برای املاک با توجه به قرار گرفتن ملک در نواحی فرسوده، نواحی با عرض گذر کم و همچنین قرار گرفتن در شرایط ناپایداری بناها تاثیر زیادی در تعرفه های نقشه برداریدارد.
  2. گودبرداری: در برخی از زمین ها با توجه به ضوابط شهرسازی و صرفه اقتصادی چندین طبقه در زیر زمین احداث می گردد که نقشه برداری در این مراکز با توجه به تعداد طبقاتی که در زیر زمین قرار است احداث شود تعیین می شود.
  3. اتمام عملیات: برخی از ساختمان ها پس از پایان کار دارای خلاف ها و مشکلات تاسیساتی زیادی هستند که در این زمان نقشه برداری از آنها نیاز به دقت و توجه زیادی دارد که اصول ایمنی و فنی در آنها به خوبی رعایت شود، در این شرایط نیز تعرفه نقشه برداری تغییر می کند.
  4. تخریب بنا: در هنگام تخریب بنا عوامل مختلفی مانند نوع متریال، سازه، ارتفاع سازه و وضعیت همجواری آنها در هنگام تخریب نقش موثری در تعرفه نقشه برداری خواهد داشت.