نقشه UTM  اراضی کردان

 

در این مقاله قصد داریم به طور مختصر در مورد کاربرد یو تی ام و ارتباط آن با اراضی کردان صحبت کنیم.

 

با بکارگیری نقشه   UTMاراضی کردان موقعیت گوشه های اراضی با نکته سنجی بسیار زیاد و در حد سانتی متر و به طور اختصاصی روی کره زمین ثابت میشود.

 

مختصات نقشه UTM اراضی کردان می تواند در واحدهای مختلف بیان شود.

 

خصوصیات و مزایای بکارگیری نقشه UTM اراضی کردان

 

۱-جانمایی واثبات موقعیت فعلی ملک و تثبیت پلاک مورد نظر در موقعیت مورد نظر

 

۲-تعیین شدن حدود اربعه و مساحت دقیق ملک

 

۳-سیر نزولی اختلافات ملکی

 

۴-تسهیل در جانمایی و تطبیق ملک

 

زمان بکارگیری نقشه UTM اراضی کردان می تواند از دو متد اصلی و کاربردی استفاد کرد:

 

۱-برداشت دقیق اراضی واقع در کردان به وسیله  دوربین توتال استیشن و سپس جانمایی نقشه ترسیم شده روی نقشه های 2000/1 سازمان نقشه برداری  و استخراج UTM  کنجهای ملک

2-استفاده از دستگاههای جی پی اس (GPS) دو یا سه فرکانسه و برداشت مستقیم ملک توسط این دستگاه و بدست آوردن مختصات دقیق کنجهای ملک