هزینه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین مساحت واحد ها

 

تهیه نقشه تفکیک واحد های آپارتمانی به منظور تعیین مساحت دقیق واحد های آپاتمان می باشد. در صورتی که بخواهیم یک واحد آپارتمانی را که به صورت پیش فروش می باشد را پیش خرید کنیم. برای این که معامله ای درست و آگاهانه ای داشته باشیم. باید مساحت دقیق واحد آپارتمان را بدانیم و برای همین باید نقشه پیش تفکیک از ملک را تهیه کنیم. در نظر بگیرید که شخصی واحدی از آپارتمانی را که هنوز ساخته نشده است. می خواهد خریداری کند. مساحت دقیق این واحد را نمی داند. این معامله را انجام می دهد. پس از پایان کار آپارتمان زمانی که برای اخذ سند تک برگ اقدام می شود. سند برای واحد خریداری شده دریافت می شود. شخص خریدار متوجه می شود. که مساحتی که در سند درج شده است کمتر از مساحتی است. به این صورت با توجه به قیمت و ارزش ملک خریدار دچار ضرر می شود.

 

پس بهتر است برای انجام معامله مطمئن، پیش تفکیک آپارتمان را انجام دهید. و برای پیش تفکیک آپارتمان انجام شود. و مساحت دقیق ملک به دست آید. باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کنید. کارشناس با استفاده از تجهیزات دقیق اندازه گیری هر واحد را انجام می دهد. سپس نقشه پیش تفکیک را ترسیم می کند. در این نقشه مساحت هر واحد درج شده است. در نتیجه خریدار و فروشنده با اطمینان می توانند این معامله را انجام دهند. هیچ کدام در این معامله ضرر نخواهند کرد. اگر بخواهیم برای انجام معامله اصولی مساحت دقیق هر واحد آپارتمان را تهیه کنیم. چون معامله به صورت پیش فروش می باشد. خریدار و فروشنده از مساحت دقیق واحدها بی خبر هستند. و پس از ساخت و اخذ سند تک برگ مساحت دقیق واحد ها مشخص می شود.

 

انجام کلیه امور ثبتی مربوط به ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری

 

انجام کلیه امور ثبتی مربوط به ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری ممکن می باشد در واقع افراد برای انجام امور ثبتی ملک لازم است به اداره ثبت اسناد مراجعه کنند و در نتیجه مراحلی طی شود و مدارکی تهیه و ارائه شود از آنجایی که انجام امور ثبتی ملک نیازمند تجربه است و همچنین لازم است مدارکی فنی بایستی توسط یک متخصص تهیه شود در نتیجه می توان انجام کلیه امور ثبتی مربوط به ملک را به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی سپرد.

 

در صورتی که مالکین قصد تبدیل سند قدیمی ملک خود را به سند تک برگ داشته باشند لازم است به اداره ثبت اسناد مراجعه نمود همچنین اموری همچون تصحیح سند نیز در اداره ثبت اسناد پیگیری می شود و برای انجام امور ثبتی ملک لازم است به اداره ثبت اسناد مراجعه نمود تا امور ثبتی ملک در این اداره پیگیری شود از آنجایی که افراد آشنایی کافی با انجام امور ثبتی ملک را ندارند میتوانند انجام این امور را به یک فرد متخصص و مورد اعتمادی همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بسپارند. برای انجام امور ثبتی ملک لازم است مدارکی تهیه شود یکی از این مدارک که معمولا برای تمامی امور ثبتی ملک در خواست میشود نقشه یو تی ام میباشد و تهیه نقشه یو تی ام به این نحو انجام می شود که ابتدا برداشت زمینی انجام می شود و برایبرداشت زمینی از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود و در نتیجه مختصات یو تی ام کنج ها برداشت میشود در ادامه ترسیم نقشه یو تی ام  با اتوکد انجام میشود نقشه تهیه شده با مهر و امضا کارشناس معتبر میشود و در نتیجه قابلارائه اداره ثبت اسناد خواهد بود و در ادامه امور ثبتی ملک انجام می شود.