مراحل طراحی و یو تی ام utm توسط نقشه بردار

 

مرحله اول

مرحله اول کار به این صورت پیش می رود که نقشه بردار مدارک را بررسی کرده و مالک را احراز هویت می کند.
(وظیفه تشخیص مدارک از اصل یا جعل بودن بر عهده نقشه بردار نیست!)

مدارک لازم جهت بررسی

 • سند ملک
 • نقشه های تفکیکی سند
 • قول نامه در صورت وجود
 • کارت ملی و شناسنامه مالک

 

مرحله دوم

در مرحله دوم بعد از احراز مدارک، کارشناس به همراه کمک نقشه بردار با مالک سر ملک مورد نظر قرار خواهد گذاشت. به این صورت که با دوربین، جی پی اس و تمامی تجهیزات در محل معرفی شده توسط مالک حضور پیدا کرده و اقدام به برداشت می کند.

مواردی که در برداشت مورد نیاز (شهرداری) است:

 • گوشه های ملک باید یو تی ام خوانده شود
 • خود ملک باید به صورت یو تی ام خوانده شود
 • موقعیت صحیح ملک باید یو تی ام خوانده شود
 • کد ارتفاعی خیابان خوانده می شود
 • شیب در صد خیابان
 • میزان پیشروی همسایه ها
 • موقعیت صحیح ملک به صورت یو تی ام
 • برداشت محدوده حدود 100 متری از مرکز ملک

 

مرحله سوم

بعد از برداشت کار به صورت utm نقشه ها به توسط نرم افزار اتوکد و لن کشیده می شود و روی نقشه های هوایی و طرح تفضیلی جانمایی می شود.
از روی همین نقشه متوجه می شویم که خیابان چند متری است و چه میزان روی ان اصلاحی می خورد.

 

مرحله چهارم

در مرحله بعد باید بررسی شود که آیا سند با ملک انطباق دارد یا خیر.

در صورت انطباق باید مشخص شود که:
اولا: خیابان اجرا شونده در آینده جقدر از ملک را را در بر می گیرد.
دوما: چقدر از ملک بعد از اجرای خیابان باقی می ماند.
به بیان دیگر چقدر اصلاحی قرار می گی رد و چقدر باقی می ماند.

 

مرحله پنجم

سپس باید ابعاد سند جداگانه نوشته شود. همینطور ابعاد وضع موجود و ابعاد پس از اصلاحی نیز زیر نقشه ها قید می شود که می شود تک به تک روی نقشه نشان داد.

سپس باید دو جانمایی دیگر هم مشخص شود:

1- جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه های 1/2000 ام که این عدد مقیاس نقشه می باشد که شهرداری با هواپیما فوتوگرامتری کرده و تهیه کرده است.
2- جانمایی روی نقشه طرح تفضیلی که کاربری زمین (مسکونی، تجاری، اداری و…) را مشخص کرده است.

در این 3 شید نقشه ارائه شده توسط نقشه بردار تمام مشخصات معرفی می شود (یو تی ام، ابعاد سند روی زمین، انطباق با وضع موجود، اصلاحی ها، جانمایی پلاک ثبتی روی نقشه هوایی، جانمایی روی نقشه طرح تفضیلی)

 

مرحله ششم

در انتهای کار نقشه بردار نقشه ها را تحویل مالک می دهد و سپس مالک باید با این اسناد به شهرداری مراجعه کند. بعد از مراجعه به شهرداری، تمامی اطلاعات ملک از جمله محل دقیق ملک و میزان اصلاحی بررسی می شود و مطابق با کاربری زمین تعیین می شود که چه میزان حق ساخت برای مالک وجود دارد.

بر اساس اطلاعات شهرداری دستور نقشه ای صادر می کند که بر طبق آن مشخص می شود که میزان ساخت چقدر است ( به عنوان مثال5 طبقه با 5 پارکینگ) 

 

مرحله هفتم

در انتهای کار مالک باید با مراجعه به نظام مهندسی برای کار خود ناظر انتخاب کند که متناسب با حجم کار بعضا تا 7 ناظر هم باید انتخاب شوند.

در ادامه کار دفتر نقشه برداری فرم بر کف را به مالک داده که مشابه همان فرم اولیه طراحی است و صرفا جهت تایید طراحی می باشد که توسط ناظر تایید می شود و در غیر این صورت باید اصلاح صورت بگیرد.

پس از تایید توسط ناظر کار به مرجله ساخت و نظارت می رود(که خود نظارت 5 مرحله دارد).