نقشه برداری زمین

 

نقشه یو تی ام از جانب اداره ثبت اسناد، شهرداری، اداره منابع طبیعی، مراجع قضایی، جهاد کشاورزی و .. در خواست می شود.

برای انجام نقشه برداری زمین و تهیه نقشه یو تی ام می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود. این متخصص به جهت تهیه این نقشه از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد.

 

تهیه نقشه یو تی ام utm

 

اداره ثبت اسناد به جهت انجام امور ثبتی ملک مدارکی را در خواست خواهد کرد. از جمله این مدارک نقشه یو تی ام است برای مثال به جهت تبدیل سند قدیمی ملک به سند تک برگ لازم است. این نقشه تهیه شود. در واقع اسناد قدیمی امنیت پایینی دارد و قابل جعل است. همچنین دقت پایینی دارد. و در آن اطلاعات فنی ملک درج نگردیده است. برای تبدیل سند قدیمی به تک برگ به جهت به دست آوردن مساحت، ابعاد و موقعیت ملک لازم است نقشه یو تی ام ملک تهیه شود.

برای انجام نقشه برداری زمین و تهیه نقشه یو تی ام utm می بایست به یک فرد متخصص مراجعه نمود. تا در نتیجه این نقشه با دقت بالا حاصل شود. این متخصص همان کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. کارشناس به جهت انجام نقشه برداری زمین از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد و برداشت زمینی را با دقت بالا انجام خواهد داد در ادامه بعد از اتمام برداشت زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام با اتوکد انجام می شود این نقشه مهر و امضا شده معتبر می شود و قابل ارائه به ادارات مختلف ملکی خواهد بود.

برخی از افراد تهیه نقشه یو تی ام را به اشخاص غیر متخصص می سپارند و نتیجه آن تولید نقشه یو تی ام با دقت پایین می باشد و مورد قبول قرار نخواهد گرفت.

 

هزینه تفکیک زمین نقشه برداری

 

به جهت تقسیم اراضی به قطعات کوچک تر می بایست تفیک اراضی انجام شود. انجام تفکیک زمین از عهده کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بر می آید. و قیمت تفکیک زمین نقشه برداری نیز توسط این کارشناسان تعیین می شود. این متخصص به جهت انجام تفکیک زمین از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده خواهد کرد. تا در نتیجه نقشه دقیقی از ملک حاصل شود. و سپس طرح تفکیکی بر روی نقشه تهیه شده ترسیم می شود. با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد امکان اخذ سند برای هر قطعه وجود خواهد داشت.

 

انجام تفکیک اراضی

 

ممکن است شخصی قصد تقسیم اراضی و املاک خود را داشته باشد. تا قطعات کوچک تری از اراضی اش حاصل شود. مثلا افرادی که دارای اراضی کشاورزی هستند ممکن است قصد داشته باشند. که این قطعات را به باغ تبدیل کنند. اراضی ممکن است مشاعی و یا غیر مشاعی باشند. و با تفکیک مال مشاعی سهم هر شریک معلوم می شود. ممکن است تفکیک برای اراضی مشاعی به صورت اجباری و یا توافقی انجام شود. و به امور تفکیک از طریق اداره ثبت اسناد رسیدگی می شود.

به جهت انجام تفکیک زمین می بایست نقشه برداری دقیقی از زمین انجام شود. بنابراین انجام نقشه برداری از زمین را به جهت تهیه نقشه یو تی ام را می توان به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی سپرد.

این متخصص به جهت انجام امور نقشه برداری دقیق از اراضی ابتدا برداشت زمینی آغاز می گردد. برای انجام نقشه برداری دقیق از اراضی از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده می شود و مختصات یو تی ام کنج ها و شکستگی ها برداشت می شود و در ادامه ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود در ادامه طرح تفکیکی بر روی نقشه یو تی ام ترسیم می شود و در ادامه با جانمایی این نقشه بر روی زمین حدود قطعات تفکیکی بر روی زمین معلوم می شود.