نقشه پلاک ثبتی 

 

اگر قصد ساخت و ساز و یا خرید و فروش ملک را دارید باید به نکاتی توجه کنید که یکی از این نکات پلاک ثبتی و نقشه ثبتی است. پلاک های ثبتی را می توان شناسنامه ملکی دانست که توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود. با توجه به این موضوع باید به سوالاتی که حول محور پلاک تفکیکی و پلاک ثبتی چیست توجه کنید؟ پلاک ثبتی اصلی و فرعی کدامند؟ استعلام پلاک ثبتی اصلی و فرعی مناطق تهران و کرج چگونه است؟

 

پلاک ثبتی چیست و مراحل تعیین آن چیست؟

 

 پلاک ثبتی در قوانین ثبت آپارتمان و در کل ملک درج شده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اینکه بتواند ملک و زمین را شناسایی کند ابتدا موقعیت قرارگیری آن را ارزیابی می کند. به همین دلیل اراضی را تقسیم و طبقه بندی می کنند. این تقسیم بندی از استان ها شروع می شود و بر این اساس اراضی تفکیک و به واحدهای کوچکتر قابل شناسایی تقسیم می شوند. به هر یک از این واحدها یک بخش می گویند.

در مرحله بعد، هر بخش ثبتی به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم می‌شود که هر کدام به ‌اصطلاح قطعه اصلی نامیده می‌شود. برای هر یک از این قطعات اصلی یک شماره شناسایی یا کد در نظر گرفته می شود که به آن شماره پلاک اصلی می گویند. این قسمت های اصلی نیز به بخش های فرعی کوچکتر تقسیم می شوند. از آنجایی که قطعات مانند یک کودک در دل قطعه اصلی ایجاد می شوند، قطعه اصلی را قطعه مادر نیز می نامند. اما این تقسیم بندی به همین جا ختم نمی شود.

 در سال‌های بعد طی فرآیندهای شهرسازی و ساخت و ساز، هر قطعه فرعی دوباره به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم شد. حال راه حلی برای انتخاب قسمت های فرعی کوچکتر از یکدیگر و همچنین ایجاد تقسیمات بیشتر در قطعه مادر چیست؟ راه حل مناسبی برای رفع این مشکل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوانین ثبتی آپارتمان و ملک در نظر گرفته شد:

برای هر قطعه ای که در داخل قطعه های اصلی یا همان قطعه مادر متولد می شود، یک عدد اصلی و یک عدد فرعی در نظر گرفته می شود. ترکیب این دو عدد به عنوان شماره پلاک ثبتی برای هر قطعه شناخته می شود.

 

منظور از پلاک ثبتی اصلی و فرعی چیست؟

 

 پلاک ثبتی در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و کل ملک می باشد. تعیین شماره پلاک اصلی ملک کار سختی نیست زیرا پلاک اصلی مساحت وسیعی را پوشش می دهد و همه ملک ها دارای یک پلاک اصلی هستند. یعنی اگر شماره پلاک اصلی همسایه خود را می دانید، پلاک اصلی ملک شما نیز به همین شماره است. اما قانون خاصی برای پلاک فرعی وجود ندارد، به راحتی قابل تشخیص نیست. پلاک ثبتی در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و کل ملک می باشد.

 سازمان اسناد و املاک برای شناسایی اراضی ابتدا موقعیت و محل قرارگیری آن را ارزیابی می کند و این تقسیم بندی از استان ها شروع می شود و بر این اساس به واحدهای کوچکتر قابل شناسایی تفکیک و تقسیم می شود و هر یک از این واحدها بخشی است. . در مرحله بعد، هر بخش ثبتی به قطعه های کوچکتر تقسیم می شود. به هر یک از این قطعات قطعه اصلی می گویند.

 کد یا شماره شناسایی برای آن قطعات که پلاک ثبتی نام دارد در نظر گرفته می شود. این قطعه های اصلی نیز به بخش های فرعی کوچکتر تقسیم می شوند. شماره پلاک اصلی قطعه مادر ثبت می شود که پس از آن هر قطعه شماره ثبتی خاص خود را دارد که به آن فرعی می گویند.

 برای سند تک برگ و سایر امور ثبتی، اداره ثبت از مالک، نقشه یو تی ام UTM را برای جزئیات ثبت ملک می خواهد و کارشناس رسمی نقشه برداری دادگستری با شناسایی چند برابر و تعیین گوشه های ملک توسط مالک، عوارض را دریافت می کند و نقشه را ترسیم و آماده می کند. سپس این نقشه بر روی نقشه 1/2000 جانمایی می شود و محل دقیق ملک به دست می آید و یا از نقشه هوایی پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی استفاده می شود.

 این نقشه هوایی منبع اصلی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک است که بر اساس این نقشه محل و حدود ملک را مشخص می کند و این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری امور نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و باید طبق پلاک ثبتی باشد.در اسناد مالکیت باید استعلام نقشه ثبتی انجام شود تا ملک طبق این نقشه مکان یابی و به سیستم مختصات UTM یو تی ام تبدیل شود و با بررسی محدوده املاک نقشه یو تی ام UTM ملک و این مورد تهیه شود. تهیه نقشه UTM یو تی ام برای قرار دادن ملک در کره زمین است.

 

پلاک تفکیکی چیست و چه تفاوتی با پلاک ثبتی دارد؟

 

بهتر است ابتدا با نقشه تفکیکی و نحوه تهیه آن آشنا شوید. در صورت جلسه، به هر قطعه زمین که به چند قطعه کوچکتر تقسیم می شود، شماره ای اختصاص می یابد که به آن شماره تفکیکی یا شماره قطعه می گویند و این شماره با عدد 1 شروع می شود. در صورتی که پلاک ثبتی به این صورت نباشد و از دو جزء اصلی و فرعی تشکیل شده باشد. همانطور که گفته شد، ممکن است یک قطعه تقسیم نشود و فقط یک قطعه اصلی باشد و شامل شماره فرعی نباشد. طبق ضوابط جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت تفکیک، پلاک فرعی همان پلاک فرعی قدیم بوده و به عنوان پلاک فرعی جدید اختصاص می یابد.

 

 نحوه استعلام پلاک ثبتی و وضعیت ثبتی ملک

 

استعلام اینترنتی پلاک ثبتی ملک، ثبت ملک

 

 یکی از راه های استعلام از پلاک ثبتی ملک، ورود به سامانه موسسه ثبت املاک و اسناد کشور است. سپس با وارد کردن کد 18 رقمی یکتا (این کد 18 رقمی با ثبت اطلاعات ملک در سامانه ثبت املاک و اسناد کشور ارائه می شود و همانطور که از نام آن مشخص است منحصر به فرد و یکتا است.)

 

استعلام پلاک ثبتی ملک

 

در این موارد به اصطلاح از جانمایی معکوس ملک استفاده می شود. در مرحله اول باید ملک با استفاده از GPS UTM نقشه برداری شود سپس با استفاده از نقشه های ثبتی محل دقیق ملک مشخص شود. در مرحله آخر استعلام وضعیت ثبتی ملک با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. کلیه مراحل مذکور از وظایف کارشناس رسمی دادگستری در زمینه امور ثبتی نقشه برداری بوده و هیچ یک از حوزه های دیگر به این امور مربوط نمی باشد.

 

 انواع شماره پلاک ثبتی در اسناد مالکیت ملک

 

  •  یک شماره اصلی یا مادر و یک عدد بدون شماره فرعی مانند: 22
  •  یک شماره اصلی یا مادر و یک شماره یا پلاک فرعی مانند: 22/1950
  •  یک شماره اصلی و چند پلاک فرعی مانند 22/1950-1952

 

چند پلاک اصلی و چند پلاک فرعی

 

 توجه داشته باشید که اطلاعات درج شده شامل پلاک اصلی و فرعی مساحت و حدود اربعه که شمال، جنوب شرق و غرب ملک هستند در صفحه سوم سند ذکر شده است. اما در برخی از اسناد، محدوده اربعه و مساحت ذکر نشده است که در این مورد شناسایی ملک با استفاده از نقشه های ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه امور ثبتی انجام می شود.

 

نقشه ثبتی یا کروکی ثبتی چیست؟

 

در زمان های قدیم نقشه دقیقی از ویژگی های منطقه وجود نداشت. اما برای جلوگیری از تداخل و روشن شدن موقعیت ملک، هنگام پلاک گذاری ملک، کروکی غیر دقیق از ملک ترسیم می کردند. در این نقشه ها که معمولاً شماره پلاک ثبتی نوشته می شود، ترتیب منظمی وجود نداشت. از آنجایی که اسناد مربوط به املاک یک منطقه به ترتیب دریافت نمی شد، به همین دلیل است که نظم زیادی در نقشه های ثبتی وجود ندارد. ابعاد ملک نیز گاهی در نقشه ثبتی ذکر شده است.

برای استعلام آنلاین و الکترونیکی شماره پلاک ثبتی ملک می توانید به سایت http://ssaa.ir مراجعه نمایید.

برای مشاوره در زمینه جانمایی پلاک ثبتی، تهیه نقشه شمیم، تهیه نقشه یو تی ام و خدمات نقشه برداری با UTM-MAP تماس بگیرید.