جانمایی پلاک ثبتی

گزارش تعیین حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی به سبب تعارض به حدود اربعه ملک ممکن است اختلافاتی به وجود آید در واقع ممکن است دیوارکشی ملکی نا معلوم باشد و مالک متوجه تعارض به حدود اربعه ملک شود در نتیجه اختلافاتی به وجود می آید برای حل این دعاوی حقوقی لازم است مدرکی به عنوان تامین دلیل توسط یک متخصص تهیه و به مراجع قضایی ارائه شود در واقع لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا حدود ثبتی ملک معلوم گردد.

 

گزارش تعیین حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

 

جانمایی پلاک ثبتی از عهده یک فرد متخصص بر می آید کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی همان فرد متخصصی است که می تواند این عملیات را به خوبی انجام دهد در واقع برای انجام جانمایی پلاک ثبتی لازم است به اسناد و مدارک ثبتی ملک دسترسی داشت این کارشناس به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد و می تواند این عملیات را به خوبی انجام دهد.

برای انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی ابتدا اسناد و مدارک قدیمی ملک و سپس اسناد ثبتی ملک از بانک اطلاعات ثبتی استخراج می شود در واقع این متخصص نقشه ثبتی ملک که کروکی قدیمی از موقعیت ثبتی ملک است را استخراج کرده و سپس با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبتی ملک معلوم می شود و نقشه یو تی ام  تهیه می شود که این نقشه یو تی ام با نهایی شدن برای اخذ سند تک برگ مورد استفاده است بعد از آن برای تثبیت حدود مشخص شده برای ملک باید با استفاده از جی پی اس های دقیق دو فرکانسه و سه فرکانسه برای میخ کوبی گوشه ها
و انجام دیوار کشی ملک انجام گیرد تا با ثبت و تتثبیت این اطلاعات دیگر مشکلات و اختلافات برای ملک به وجود نیاید

 

گزارش جانمایی پلاک ثبتی برای اثبات تجاوز به حدود ملک

 

به منظور اثبات تجاوز ملک گزارش جانمایی پلاک ثبتی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف و اثبات تجاوزبه حدود بین ملک های مجاور بر سر حدود ملک به منظور بررسی تجاوز و تعارض می بایست حدود ثبتی املاک مشخص گردد

 

گزارش جانمایی پلاک ثبتی برای اثبات تجاوز به حدود ملک

 

اکثرا املاکی که دارای حد و مرز مشخصی نیستند دارای چنین اختلافاتی می شوند به این خاطر که مرز وجود ندارد تجاوز از املاک مجاور صورت می گیرد در صورتی که مالک پی ببرد به حدود ملک تجاوز شده است در این صورت فرد باید برای اثبات ادعای خود مبنی بر تجاوز و تعارض ملک مجاور به حدود ملک مدارکی فراهم کند که در این صورت می توان از دو راه اقدام کرد یکی از این راه ها انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی می باشد و در حالتی نیز وجود داشته که ملک دارای دیوار کشی مشخص بوده است اما زمانی که مالک از ملک خود غافل شده است و همسایه  با جا به جایی دیوار های مشترک باعث تجاوز به ملک شده که مالک با اثبات دیوار کشی های ملک در زمان قدیم با تفسیر عکس هوایی و جانمایی پلاک ثبتی می تواند از حقوق خود دفاع کند در حالتی دیگر نیز زمانی که برا تخریب و نوسازی اقدام می شود در قسمت حیاط دیوار ها تخریب می شود و ر صورت عدم جانمایی دقیق امکان بهم ریختگی مرز ها سانتی متر وجود دارد که این موضوع نیز باعث اختلاف می گردد و در صورت عدم جا به جایی دیوار توسط همسایه منجر به احتلاف و شکایت می شود که در این حالت نیز باید بر اساس سند موجود جانمایی انجام شود و روند اداری و قضایی طی شود تا حریم ملک حفظ و در آینده دچار مشکلات بیشتر نشوند

 

تهیه تامین دلیل با جانمایی پلاک ثبتی ملک

 

تهیه تامین دلیل با جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام میگیرد تا در نتیجه حدود ثبتی ملک با دقت بالا معلوم گردد در واقع با به وجود آمدن اختلافاتی بر سر حدود و مرز ها لازم است این حدود بر روی زمین معلوم شود در واقع برای معلوم نمودن حدود ثبتی ملک انجام جانمایی پلاک ثبتی ضروری خواهد بود.

 

تهیه تامین دلیل با جانمایی پلاک ثبتی ملک

 

به طور کلی ممکن است فردی متوجه شود به حدود اراضی اش تعارض گردد در نتیجه همین امر سبب میشود که اختلافاتی به وجود آید برای حل این اختلافات لازم است تامین دلیلی تهیه شود در واقع لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا حدود اربعه ملک معلوم شود. به منظور انجام جانمایی پلاک ثبتی لازم است به یک فرد متخصص و با تجربه مراجعه نمود یکی از این افراد کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی است.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی کارشناس تمام اسناد قدیمی ملک و همچنین اسناد ثبتی ملک را جمع آوری خواهد کرد در ادامه بعد از بررسی تمامی اسناد نقشه ثبتی مربوط به ملک را استخراج خواهد کرد در واقع این متخصص با یافتن نقشه ثبتی مربوط به ملک در نتیجه به آدرس و حدود اربعه ملک پی خواهد برد. با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین در نتیجه حدود اربعه ملک معلوم میشود سپس نقشه یو تی ام ملک تهیه می شود و کارشناس برای انجام نقشه برداری از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره خواهد برد و مختصات یو تی ام کنج ها را برداشت خواهد کرد در ادامه ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود این نقشه چاپ و مهر و امضا می شود با به وجود آمدن اختلافاتی بر سر حدود و مرز ها لازم است. تامین دلیلی با انجام جانمایی ملک تهیه شود. جانمایی پلاک ثبتی ملک زمانی ممکن است که به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه نمود.

 

جانمایی پلاک ثبتی برای تهیه تامین دلیل

 

ممکن است به دلایل مختلف اراضی مجاور هم به اختلافاتی بر بخورند. و در نتیجه مالکین اراضی برای حل اختلافات به دادگاه مراجعه خواهند کرد. و سپس لازم است تامین دلیلی تهیه شود تا اختلافات حل شود. در واقع لازم است جانمایی پلاک ثبت ملک انجام شود. تا با تهیه گزارش برای ارائه به دادگاه اختلافات حل شود. انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و در نتیجه تهیه گزارش کارشناسی برای دادگاه از عهده یک فرد متخصص بر می آید. کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی همان فرد متخصصی است. که میتواند به خوبی از عهده انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و در نتیجه تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی بر بیاید. و در نتیجه با مهر و امضای خود به گزارش تهیه شده اعتبار لازم را برای ارائه به دادگاه خواهد داد.

برای انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک ابتدا اسناد و مدارک قدیمی و ثبتی ملک گرد آوری و استخراج میشود. در ادامه با جانمایی نقشه ثبتی ملک بر روی زمین حدود ثبت ملک معلوم میشود. در نتیجه با معلوم شدن حدود ثبتی ملک نقشه یو تی ام قابل تهیه خواهد بود. برای تهیه نقشه یو تی ام از جی پی اس دو یا سه فرکانسه استفاده میشود. در نتیجه بعد از برداشت مختصات یو تی ام کنج ها سپس ترسیم نقشه یو تی ام انجام میشود. سپس تهیه گزارش جانمایی پلاک ثبتی ملک انجام میشود. تا در نتیجه این نقشه به همراه گزارش تهیه شده قابل ارائه به دادگاه باشد و اختلافات به وجود آمده حل شود.