تعرفه نقشه تفکیکی 

 

 • تفکیک چیست؟

 • انواع تفکیک عرصه

 • نحوه تفکیک آپارتمان

 • تفکیک و افراز اراضی

 

برای انجام تفکیک اراضی ابتدا لازم است نقشه یو تی ام تهیه گردد تا در نتیجه ابعاد و مساحت دقیق اراضی معلوم گردد. و تفکیک با بالاترین دقت انجام شود. برای تهیه نقشه یو تی ام کارشناس از جی پی اس دو یا سه فرکانسه بهره خواهد گرفت و مختصات یو تی ام شکستگی های ملک را برداشت خواهد کرد. در ادامه ترسیم نقشه یو تی ام انجام می شود و ابعاد و مساحت دقیق وضع موجود حاصل می شود. سپس طرح تفکیکی بر روی نقشه ترسیم می شود و این نقشه بر روی زمین جانمایی می گردد. با جانمایی این نقشه بر روی زمین قطعات تقسیم شده بر روی زمین معلوم می شود و نشانه گذاری خواهند شد همچنین می توان دیوارکشی هر یک را در این مرحله انجام داد. تعرفه نقشه های تفکیکی بر طبق تعرفه سازمان نقشه برداری محاسبه می شود.

تفکیک به معنی تقسیم و تجزیه اراضی به قطعات کوچک تر می باشد افراز اما به معنی جداسازی سهم مشاعی هر یک از شرکای ملک مشاعی می باشد. و در نتیجه پس از افراد سهم هر یک معلوم می شود و جدا سازی می شود. تهیه نقشه تفکیکی از عهده یک فرد متخصص بر می آید. همچنین پیگیری انجام افراز در اداره ثبت اسناد و مراجع قضایی انججام می شود اما تفکیک تنها از طریق اداره ثبت اسناد انجام می شود.

 

تفکیک چیست؟

 

در معنای ساده تفکیک به معنی تقسیم نمودن است. در واقع تفکیک ناشی از اختلافات میزات مالکیت است که بین مالکین ملک مشاعی به وجود می آید. اما تنها برای ملک مشاعی این امر صادق نیست و مالک ملک غیر مشاعی نیز می تواند ملک خود را تفکیک نماید. برای مثال ممکن است فردی مالک ملک مسکونی باشد و تنها یک سند برای ملکش وجود داشته باشد اما قصد تقسیم ملک خود و اخذ دو سند را داشته باشد در نتیجه انجام تفکیک زمین ضروری می باشد.

 

تفکیک انواع مختلفی دارد که به شرح زیر است:

 

 • تفکیک عرصه
 • تفکیک اعیان
 • تفکیک مناطق خارج حریم شهر
 • تفکیک مناطق داخل شهر
 • تفکیک اراضی زراعی
 • تفکیک اراضی غیر زراعی
 • تفکیک زمین های دولتی و غیر دولتی

 

انواع تفکیک عرصه

 

با انجام تفکیک اراضی ملک تقسیم می شود. به طوری که قطعات ارتباط فیزیکی باهم نخواهند داشت. تفکیک انواع مختلفی دارد که شامل:

تفکیک عرصه معمولی: تفکیک عرصه با درخواست صاحب ملک آغاز می گردد. در واقع ابتدا صاحب ملک برای دریافت نفشه تفکیک پلاک ثبتی از شهرداری اقدام می کنند. شهرداری بعد از دریافت اسناد مربوطه و بر اساس قوانین و ضوابط شهرسازی مربوط به نقشه مصوبه را به فرد ارائه و یک نسخه از آن به اداره ثبت اسناد ارسال می شود. در ادامه نقشه بردار و نماینده اداره ثبت اسناد در روز مقرر از ملک بازدید کردخه و نقشه شهرداری را با سند مالکیت تطبیق می دهند.

در صورتی ک همغایرت وجود نداشته باشد نقشه بردار گوهی عدم تجاوز را صادر خواهد کرد. نماینده اداره ثبت اسناد نیز صورت مجلس تفکیکی را تنظیم خواهد کرد.

 

تفکیک عرصه بر طبق تملک اعیانی

 

در مواردی که صاحب بخش اعیان بخواهد عرصه زیر بنا را خریداری نماید و تحدید محدوده اعیان قابل انجام باشد. می تواند بر تفکیک عرصه اقدام نماید و در ادامه سند مالکیت را انتقال دهد. حدود و میزان عرصه بستگی به حدود اعیاندارد و برای تفکیک عرصه جلب نظر شهرداری ضرورت ندارد.

 

نحوه تفکیک آپارتمان

 

تفکیک آپارتمان با اتمام ساخت آپارتمان انجام می شود تا مساحت و متراژ قسمت های اختصاصی و مشاعی معلوم شود. تفکیک آپارتمان توسط کارشناس نظام مهندسی انجام می شود. همچنین عملیات تفکیک آپارتمان قبل از اتمام ساخت آپارتمان نیز کاربرد دارد. در واقع پیش فروش از جمله معاملاتی هستند که قبل از پایان ساخت و ساز آپارتمان انجام می شود. این معاملات معمولا مطمئن نیستند زیرا با مساحت دقیق واحد آپارتمان انجام نمی شود.

پس اگر قصد این معامله را دارید برای اینکه معامله مطمئن انجام شود به یک متخصص برای تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان مراجعه نمایید. تا با انجام این عملیات مساحت دقیق هر واحد معلوم گردد. برای پیش تفکیک آپارتمان می بایست به طور خصوصی به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد. کارشناس پیش تفکیک آپارتمان را با استفاده از تجهیزات دقیق و به روز نقشه بردار انجام می دهد. و واحد های آپارتمانی که افراد قصد انجام معامله را دارند را با دقت بالا برداشت خواهد کرد. سپس نقشه پیش تفکیک ترسیم و چاپ می شود. و در نتیجه با استفاده از این نقشه می توان معامله پیش فروش را به صورت مطمئن انجام داد.

 

تفکیک و افراز اراضی

 

تفکیک و افراز اراضی بر خلاف تصور افراد متفاوت هستند. در واقع تفکیک به عملیاتی گفته می شود که با استفاده از آن اراضی تقسیم و تجزیه می گردد. تفکیک برای اراضی مشاعی و غیر مشاعی قابل انجام است. افراز اما تنها برای اراضی مشاعی انجام می شود و با افراز سهم هر یک از شرکا از اراضی مشاعی معلوم می شود و جدا می شود.

افراز به دو صورت تراضی و اجباری انجام می شود. در واقع ممکن است مالکین ملک مشاعی به انجام افراز راضی باشند. و یا اشخاص برای انجام افراز اختلافاتی داشته باشند که در این صورت دستور افراز را مراجع قضایی خواهد داد. بخش عملیاتی تفکیک و افراز را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد. برای انجام این عملیات ابتدا باید نقشه یو تی ام تهیه شود.

برای تهیه نقشه یو تی ام کارشناس از تجهیزات دقیق نقشه برداری بهره خواهد برد. و در واقع با استفاده از جی پی اس دو یا سه فرکانسه و یا با استفاده از دوربین توتال استیشن برداشت زمینی انجام می شود. پس از برداشت اطلاعات زمینی سپس ترسیم نقشه یو تی ام با استفاده از نرم افزار ترسیم نقشه رسم می شود. و نقشه یو تی ام حاصل می شود. با تهیه نقشه یو تی ام ابعاد، مساحت و موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود. در ادامه طرح تفکیکی بر روی نقشه ترسیم می شود. و سپس جانمایی نقشه یو تی ام بر روی زمین انجام می شود. و حدود قطعات بر روی زمین نشانه گذاری می گردد. تعرفه نقشه های تفکیکی را سازمان نقشه برداری تعیین می کند و این تعرفه هر ساله به روز می شود.