چه کسانی نقشه یو تی ام را تهیه می‌کنند؟

 

این نقشه حتماً باید توسط متخصصان امر تهیه شود.  افرادی که دارای اطلاعات کافی ثبتی و نقشه برداری باشند تا بتوانند دقیقاً کاری را انجام دهند که ادارات مربوطه مد نظر دارد.  توجه به این نکته در تهیه نقشه UTM باعث می شود تا پروسه اداری ملک شما کوتاه تر و بی دردسر تر شود. حتماً به این نکته توجه کنید که تهیه نقشه UTM توسط کارشناسان نقشه برداری با تجربه ای که دارای تاییدیه نظام کاردانی،  نظام مهندسی یا کارشناس رسمی دادگستری در رشته های نقشه برداری و امور ثبتی هستند انجام شود.  زیرا ادارات مربوطه تهیه نقشه یوتی ام را همراه با مهر این کارشناسان از شما می خواهند تا تاییدیه مناسب برای انجام کارهای اداری و ثبتی روی آن وجود داشته باشد.

 

 پس به طور کلی اشخاص زیر صلاحیت تهیه نقشه یو تی ام را دارند:

 

  •  کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

 

 

 

  • مهندسان نقشه بردار دارای تاییدیه نظام کاردانی

 

 نقشه یو تی ام شامل چه مواردی است؟

 

تهیه نقشه یو تی ام شامل موارد مورد نیاز ادارات جهت شناسایی دقیق ملک شما است.  این مشخصات نشان دهنده متراژ،  موقعیت مکانی، همسایگی ها و وضعیت کلی ملک است. است بنابراین به طور کلی می توان گفت تهیه نقشه یو تی ام شامل موارد زیر است:

 

  • مساحت دقیق عرصه با دقت صدم متر مربع

 

  • مساحت دقیق اعیان با دقت صدم متر مربع

 

  • موقعیت مکانی حدود و شکستگی های مهر

 

  • متراژ دقیق  حدود و همسایگی های ملک

 

  • موقعیت مکانی مرکز ملک 

 

  • اطلاعات اضافی دیگر بنا به درخواست اداره مربوطه یا مالک

 

 تهیه نقشه یو تی ام چقدر زمان میبرد؟

 

 پاسخ دادن به این سوال تاحدودی بستگی به مشخصات ملک شما دارد.  هر چقدر ملک مورد نظر مساحت بزرگتر و مرز های نامنظم داشته باشد مقدار زمانی که باید برای نقشه برداری آن اختصاص داد بیشتر می‌شود. از طرفی تجهیزات نقشه برداری که در پروژه مذکور استفاده می شود و همچنین میزان تسلط و تجربه مهندس نقشه بردار در تخمین زمان مورد نیاز برای  تهیه نقشه یو تی ام تاثیر گذار خواهد بود.

 

 برخی از انواع نقشه یو تی ام صرفاً نیاز به تایید مهندس نقشه بردار نظام کاردانی یا نظام مهندسی دارد.  در این صورت معمولاً مقدار زمان نقشه‌برداری کمتر خواهد بود.  برای مثال در صورتی که ملک قولنامه ای یا مشاعی دارید و از طریق قانون تعیین و تکلیف اراضی بدون سند اقدام به دریافت سند تک برگی کرده‌اید همین تاییدیه کافی است و کار سریع تر انجام می شود.

 اما اگر قصد دارید سند شش دانگ دفترچه ای ملک خود را به سند تک برگی تبدیل کنید نیازمند آن خواهید بود که نقشه شما مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری قرار گیرد.  این پروسه تایید معمولاً ۲ روز کاری زمان میبرد.

 

ماده 147 قانون ثبت بر املاکی اشاره دارد که به هر دلیلی تاکنون نتوانسته اند سند مستقل و 6 دانگ داشته باشند. متن این دو ماده قانونی به شرح زیر است:

 

” ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطهٔ موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب ادارهٔ ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیهٔ نقشه کلی ملک و انعکاس قطعهٔ مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیهٔ جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانهٔ متقاضی، مراتب را به ادارهٔ ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصلهٔ پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید. در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود و اقدامات ثبت، موکول به ارائهٔ حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد ادارهٔ ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیلهٔ وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶) ”

 

 

 هزینه تهیه نقشه یو تی ام چقدر است؟

 

 همانند بخش قبل،  پاسخ دادن به این سوال نیز به مشخصات ملک شما بستگی دارد.  در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام دارید کارشناسان ما می توانند آن را با کمترین هزینه برای شما انجام دهند.

 

 ملاک تعیین مساحت ملک در نقشه یو تی ام چیست؟

 

 به طور کلی وضع موجود ملک ملاک اصلی تعیین مساحت ملک در تهیه نقشه یو تی ام است.  البته حالات خاصی وجود دارد که اداره مربوطه از متقاضی درخواست می کند تا مساحت ملک بر اساس سند موجود تنظیم گردد.  بنابراین بهتر است در نقشه تهیه شده علاوه بر ذکر مساحت وضع موجود ملک،  ابعاد و متراژ طبق سند نیز ذکر شود.  این کار باعث می‌شود که اطلاعات کافی در اختیار سازمان مربوطه قرار گرفته و پروسه اداری کوتاهتر شود.

 

مرجع تایید صلاحیت مهندسین نقشه بردار در تهیه نقشه یو تی ام کجاست؟

 

 مرجع تایید صلاحیت مهندسین مربوطه در کشور ما در وهله اول سازمان نظام مهندسی نقشه برداری و ساختمان و نظام کاردانی نقشه برداری است.  کارشناسان رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری و امور ثبتی نیز از جمله افراد دارای تایید صلاحیت جهت تهیه و تایید نقشه های ثبتی و ملکی هستند.

 بنابراین توجه داشته باشید نقشه تهیه شده از ملک شما توسط فرد دارای صلاحیت انجام شود و تاییدیه آن شخص که معمولاً مهر آن است بر روی نقشه وجود داشته باشد تا جهت پیگیری های بعدی قابل استفاده باشد

 

 چگونه برای تهیه نقشه یو تی ام اقدام کنیم؟

 

 در صورتی که نیاز به تهیه نقشه یو تی ام از ملک خود دارید کافیست تا جهت مشاوره رایگان و ثبت سفارش با ما تماس بگیرید.  کارشناسان ایرانی یوتی ام نقشه برداری شما را در اسرع وقت  و با کمترین هزینه انجام می دهند.

 

نحوه تهیه نقشه utm

روش اول با استفاده از فایل های 1/2000 سازمان نقشه برداری  می باشد در این روش ابتدا ملک مورد نظر با دوربین توتال استیشن برداشت میگردد تا ابعاد و مساحت ملک مورد نظر به صورت دقیق تعیین گردد. و در مرحله بعدی با جی پی اس گارمین (یا جی پی اس دستی )  یک نقطه از وسط ملک utm زده   می شود سپس مختصات وسط ملک که به صورت X,Y می باشد در فایل ۱/۲۰۰۰ وارد کرده و ملک مورد نظر را در آن پیدا کرده در مرحله اخر نقشه وضع موجود را در فایل سازمان جانمایی کرده و مختصات های گوشه های ملک را در جدول ثبت می نماییم.

روش دوم و بسیار دقیق تر و راحت تر میباشد با استفاده از دستگاه های جی پی اس دو فرکانسه و یا سه فرکانسه می باشد . در این روش وقتی که دستگاه اماده به کار می باشد شروع به برداشت گوشه های ملک می نماییم و بعد از برداشت مختصات ها را تخلیه و در نرم افزار اتوکد شروع به کشیدن نقشه UTM میکنیم .