Blog Image

توضیحات تکمیلی نقشه UTM ملک

نقشه UTM ملک با بکارگیری نقشه UTMیک ملک موقعیت گوشه های ان ملک با دقت بسیار زیادی و در حد سانتی متر و به طور منحصر به فرد روی کره زمین اثبات می گردد. مختصات های این نقشه ها می تواند در واحدهای مختلف عنوان شوند.تهیه نقشه یو تی ام همچنین برای تعیین موقعیت...

Blog Image

انواع نقشه برداری ساختمان و اجرای آن

انواع نقشه برداری ساختمان و اجرای آن:   در هنگام نقشه برداری از مناطق مختلف کره زمین در صورتی که مساحت مورد نقشه ‌برداری کم باشد حالت کرویت زمین دیده نمیشود و نقشه‌های مسطح برداشت می‌ شود. در نقشه برداری ساختمان به دلیل اینکه مساحت کمی از زمین برداشت می گردد، روش نقشه...

Blog Image

نقشه UTM اراضی شهریار

نقشه UTM  اراضی شهریار در این مقاله قصد داریم به طور مختصر در مورد کاربرد یو تی ام و ارتباط آن با اراضی شهریار صحبت کنیم. با بکارگیری نقشه  UTMاراضی شهریارموقعیت گوشه های اراضی با نکته سنجی بسیار زیاد و در حد سانتی متر و به طور اختصاصی روی کره زمین ثابت...

Blog Image

نحوه کار با سامانه شمیم چگونه است؟

هدف از شکل گیری سامانه شمیم سرعت بخشی و سیر صعودی دقت در تهیه نقشه های کاداستر املاک زراعی و روستایی که تداخل مربوط به آن ها در زمان جدید، قسمت اعظمی از پرونده های موجود در سیستم قضایی را دربر می گیرد. گرداوری داده های دقیق مربوط به زمین شناسی و...